parallax background

CONTACTO

ACADEMIA DE DANZA JAZZDANCE

Teléfono: 412 5234
Celular - WhatsApp: 310 834 5816 - 310 537 8109
info@academiajazzdance.com

HORARIOS DE ATENCIÓN

Martes 12 a Viernes 15: de 9 a.m. a 5 p.m.
Sábado 16: de 9 a.m. a 1 p.m.
Lunes 18 a jueves 21: de 2 p.m. a 8 p.m.
Viernes 22: de 2 p.m. a 7 p.m.
Sábado 23: de 8 a.m. a 2 p.m.